RSS

Hubungan Ibu/ Ayah & Anak Angkat

Berkenaan Hubungan

Ibu Susu & Status Anak Angkat

a. Sekiranya seorang wanita menjadi ibu susu kepada seorang bayi perempuan, apakah bentuk hubungan yang terjalin antara bayi perempuan tersebut dengan wanita tersebut, suami wanita tersebut dan antara bayi perempuan tersebut dengan anak-anak wanita tersebut. Bagaimana dengan batasan aurat di antara mereka?

b. Status anak susuan berbeza daripada anak angkat. Bagaimana batasan aurat seorang anak angkat lelaki/perempuan dengan keluarga angkatnya? Sekiranya seseorang itu tidak mengetahui tentang statusnya sebagai anak angkat, dia berada dalam sesebuah keluarga seperti biasa sehinggalah diberitahu ketika dia sudah dewasa. Setelah mengetahui status sebenar, apakah tindakan yang perlu dilakukan dari sudut keterbatasan aurat?

c. Bolehkan suami kepada wanita susuan menjadi wali pernikahan kepada anak susuan?

d. Sekiranya berlaku kesilapan teknikal seperti tertukar bayi ketika penyerahan bayi oleh pihak hospital, tanpa disedari oleh ibu bapa itu, bagaimanakah kedudukan anak tersebut?

Kiriman Hayati, KL

Jawapan

a) Bayi perempuan tersebut akan diiktiraf dalam Islam sebagai anak susuan dan mahram kepada wanita itu, dan wanita itu pula akan diiktiraf dalam Islam sebagai ibu susu kepadanya. Hasil dari itu akan terhasil ikatan pengharaman kahwin secara kekal (buat selama-lamanya) di antara suami susu dan anaknya.

Susuan bagi bukan bayi tidak akan menghasilkan ikatan mahram kekal ini, demikian menurut Majoriti mazhab. Syarat untuk sabit hubungan mahram melalui susuan itu adalah susu  ibu itu mesti sampai ke perut bayi samada melalui mulut dan hidung, manakala jika melalui telinga, suntikan dan dubur maka ia tidak di kira. (Rujuk  Al-Muhazzab, 2/156; Tabyin al-Haqaiq, 2/185 ; Al-Ikhtiyar, 3/120 ; Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Dr As-Sartowi, ms 104). 

Apabila sabit mahram susuan, maka haram kumpulan berikut haram berkahwin secara kekal dengan bayi perempuan itu (Rujuk Bidayatul Mujtahid, 2/33):-

  • i- Suami wanita susuan kerana ia di anggap ayah kepada bayi itu.
  • ii- Ayah serta datuk kepada ibu susunya.
  • iii- Anak-anak lelaki kepada ibu susunya.
  • iv- Cucu-cucu lelaki ibu susunya.

b) Batasan aurat adalah seperti adik beradik kandung.

Dalil bagi kedudukan di atas adalah dari firman Allah :

Ertinya  :“(Antara yang haram kahwin adalah) Ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan adik-beradik susuan kamu” (An-Nisa : 23)

Dalil ini mengharamkan kahwin kepada seluruh usul dan adik beradik. Juga Nabi SAW bersabda ertinya :“Apa yang jadi haram disebabkan susuan adalah seperti apa yang diharamkan kerana keturunan”

Islam tidak menggalakkan konsep anak angkat tanpa sebarang ikatan yang diiktiraf Islam, ia jauh berbeza dengan anak susuan, anak angkat adalah dikira sebagai orang asing di dalam rumah, maka semua batasan aurat perlu di jaga sebagaimana wanita di luar rumah. Ia adalah satu fenomena yang tidak sihat menurut Islam.

Dan jika seseorang hanya tahu statusnya sebagai anak angkat hanya ketika ia telah dewasa, maka bermula dari ia sedar..semua batasan aurat mesti dijaga sebagaimana yang di tuntut oleh islam kepada lelaki dan perempuan yang bukan Mahram.

c) Bapa susuan tidak boleh menjadi wali kepada anak susuannya.

d) Adapun andaian tertukar bayi ketika di hospital atau klinik adalah amat jarang berlaku. Dan jika ia benar-benar tertukar dan di luar pengetahuan ibu bapa. Maka anak pada hemat saya akan menjadi anak susuan , ia adalah kerana sudah pasti anak itu akan menyusu dengan si ibu tadi, dan dengan hanya 3 kali kenyang hasil dari penyusuannya, sabitlah status anak susuan. Manakala hubungan lain yang tidak diketahui, maka adalah dimaafkan. Sebagaimana hadith : ” Diangkat tanggungan dari seseorang manusia kerana tiga perkara : Tidur sehingga bangun, Bayi sehingga baligh dan gila sehingga sedar”. Maka bab tiada pengetahuan yang shohih dalam hal ini juga termasuk dalam hal di atas. Dan ia akan kekal demikian sehinggalah maklumat  yang sebenar dapat diketahui

Sekian

Ust Zaharuddin Abd Rahman

30 Jan 07

11 Muharram 1428 H

 
Tinggalkan komen

Posted by di April 19, 2011 in hukum

 

Cara pengambilan anak angkat

~ dipetik dari http://www.jkm.gov.my

 Borang Permohonan AnakPelihara 


Muat turun

Apakah proses-proses yang perlu dilakukan oleh bakal si ibu atau si bapa?

Bagi individu yang berminat untuk memohon anak pelihara, permohonan boleh dilakukan dengan mengisi borang permohonan yang boleh didapati melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) dimana pemohon bermaustautin/tinggal ataupun melalui borang yang boleh dimuat turun dari laman web ini.

Antara dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah:

1) Gambar ukuran pasport (suami/isteri)

2) Surat sokongan/pengesahan daripada Pegawai Perubatan.

3) Salinan sijil nikah/sijil pendaftaran perkahwinan.

4) Salinan kad pengenalan pemohon (suami dan isteri).

5) Lain-lain dokumen yang berkaitan seperti penyata gaji dll.

Setelah permohonan diterima, pemohon akan melalui satu sesi temuduga bersama Pegawai Kebajikan Masyarakat bagi tujuan penyediaan laporan sosial pemohon. Perkara-perkara yang akan di bincangkan dalam sesi tersebut adalah seperti berikut:-

1) Menilai latar belakang sosial pemohon.

2) Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga pelihara.

3) Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga pelihara.

4) Kesangguran pemohon memenuhi syarat mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, Akta    Pendaftaran Pengangkatan 1952 dan Akta Pengangkatan 1952 yang mana bersesuaian.
Siapakah yang boleh memohon pengambilan anak pelihara?

Pasangan suami-isteri yang sah, ibu tunggal (single parents) yang menetap/ tinggal di Malaysia
Bila dan bagaimanakah anak angkat dapat disahkan sebagai anak pelihara mengikut undang-undang?
Permohonan boleh dibuat dalam masa tiga bulan selepas menerima kanak-kanak dalam penjagaan pemohon. Permohonan hendaklah dibuat kepada Mahkamah Seksyen atau Mahkamah Tinggi dengan melantik peguam untuk urusan mendaftarkan Notis Pengangkatan. Akta yang digunapakai bagi proses pengesahan pengangkatan cara ini adalah merujuk kepada Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257).
Permohonan cara kedua adalah dengan membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara di bawah Akta Pendaftaran Anak Angkat 1952 (Akta 253). Permohonan untuk pengesahan ini hanya boleh dibuat selepas dua tahun anak pelihara dalam penjagaan keluarga pelihara. Bagi keluarga yang beragama Islam permohonan untuk pengesahan anak pelihara hanya boleh dibuat melalui Akta 253, iaitu Akta Pendaftaran Pengangkatan sahaja. Permohonan untuk pengesahan pengangkatan hanya boleh dibuat selepas dua tahun anak pelihara berada dalam jagaan pemohon. Permohonan boleh dibuat di Pejabat Pendaftaran Negara.
Adakah menjadi satu kesalahan memelihara anak pelihara tanpa membuat pendaftaran atau memaklumkan kepada JKM?
Pengambilan anak pelihara secara sendiri perlu dimaklumkan kepada JKM mengikut seksyen 35(1) Akta kanak-Kanak 2001 tidak lewat daripada 1 minggu selepas pengambilan, dan sekiranya gagal memaklumkan, dan jika disabitkan kesalahan denda maksima adalah sebanyak RM10,000.00 atau 2 tahun penjara, atau kedua-duanya sekali.
 
Tinggalkan komen

Posted by di April 19, 2011 in tatacara & proses

 

Rumah Anak Yatim di Kuala Lumpur

1) Rumah Anak-Anak Yatim dan Saudara Baru Shifa’

Bilangan anak yatim: 9 orang perempuan.

Min umur anak yatim yang ada: 8 tahun

Max umur anak yatim yang ada: 15 tahun

Alamat: No. 5, Lorong Bunga Cina, Taman P. Ramlee, Setapak, 53000 Kuala Lumpur

Tel: 017-3387959, Fax: 03-40234818

Email: shifa_praktis@yahoo.com

Laman Web: http://teratakshifa.blogspot.com/

Read the rest of this entry »

 
 

Pendahuluan

Tujuan blog ini adalah untuk mengemaskinikan senarai rumah anak-anak yatim yang sedia ada, yang terdapat di seluruh Malaysia. Ini bagi memudahkan lagi proses pendermaan dan pengagihan barang-barang ke rumah anak-anak yatim.

Antara yang diterima ke rumah anak-anak yatim di atas ialah anak-anak yang kehilangan/kematian ayah/ibu atau kedua-duanya, anak-anak yang baru memeluk agama Islam, anak-anak yang terabai/didera, anak-anak yang fakir/miskin dan anak-anak pesakit HIV dan AIDS.

InsyaAllah kami akan megemaskinikannya setiap tahun dengan menghubungi setiap rumah anak yatim yang berada di dalam senarai kami, bagi memberikan maklumat yang terkini untuk pihak ketiga yang sudi memberikan bantuan.

Jika anda ingin menambah senarai yang sedia ada di atas, sila hubungi saya di zamlind@gmail.com .

 
Tinggalkan komen

Posted by di April 19, 2011 in Hubungi Kami

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.